เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการมากที่สุดในภาคตะวันออก

          หากลูกค้าต้องการสินค้า และบริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ จะคิดถึง โฮม แอนด์ พูล เป็นอันดับแรก

          Home and Pool is going to be the first one in eastern area that clients always thinking about

          when they need any pool products or services.

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบตามความต้องการของลูกค้า ตามกำหนดเวลา ด้วยมาตรฐานของ โฮม แอนด์ พูล ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เสมอ

    High distinction standard services, on time completion that the clients always trust.

  2. สร้างงานแก่ช่างฝีมือ และแรงงานในท้องถิ่นให้ได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    Give jobs and salary to the technicians and unskilled employees, so they are going to get their better living

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 157,808