ก่อสร้าง (Building) / ออกแบบ (Design)

 

เราออกแบบสระว่ายน้ำให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ สวยงามและทนทาน

We design by the pool's owner requirements. 

We build the pools with high quality material

 (ภาพสระว่ายน้ำที่ทางทีมงานออกแบบ ใกล้เคียงกับสระที่จะสร้างจริงของลูกค้า)

กำแพงประดับ

 Size 40 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System 

ประติมากรรมพ่นน้ำ

Size 30 sq.m. Depth 1.20 m.-1.60 m. / Skimmer System 

 ศาลาริมสะ

Size 36 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System  

สระน้ำล้น

                   Size 45 sq.m. Depth 0.60 m.-1.50 m. / Overflow System                 

สระสโมสร น้ำล้น

 Size 70 sq.m. Depth 1.00 m.- 2.00 m. / Overflow System 

ศาลาริมสระ

        Size 60 sq.m. Depth 1.20 m.-1.50 m. / Overflow System        

สระว่ายน้ำยกสูง

Size 70 sq.m. Depth 1.00 m.-2.00 m. / Overflow System 

ศาลาข้างสระ

Size 36 sq.m. Depth 1.20 m. / Skimmer System

 น้ำตกริมสระว่ายน้ำ  

Size 63 sq.m. Depth 1.00 m.-1.60 m. / Overflow System 

concrete jacuzzi

Size 63 sq.m. Depth 1.00 m.-1.60 m. / Overflow System 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

                 Size 39 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Skimmer System              

น้ำตกหินทราย

Size 48 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System 

สระริมทะเล

                 Size 73 sq.m. Depth 0.60 m.-1.50 m. / Overflow System              

 overflow system swimming pool

                            Size 77 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System                             

สระบ้าน ระบบสกิมเมอร์

  Size 32 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Skimmer System 

จากุซซี่ น้ำล้น

                                    Size 46 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System              

สระว่ายน้ำสกิมเมอร์ยกสูง

                        Size 50 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Skimmer System                          

สระว่ายน้ำยกสูง

                                     Size 32 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System                          

น้ำพุ

                       Size 17 sq.m. Depth 0.40 m. / Fountain Pond                        

สระว่ายน้ำฟรีฟอร์ม

    

                                 Size 48 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Overflow System             

ศาลาริมสระน้ำ

          Size 50 sq.m. Depth 1.00 m.-1.60 m. / Skimmer System             

บ่อน้ำพุ

                    Wall Decoration                    

น้ำตกหินเทียม

                         Size 33 sq.m. Depth 1.30 m. / Overflow System                   

ชาวเวอร์ข้างสระ

                             Size 45 sq.m. Depth 1.00 m.-1.50 m. / Skimmer System                           

สระน้ำล้นข้างเดียว

                                 Size 30 sq.m. Depth 1.20 m. / Overflow System                            

ตะแกรงน้ำล้นรอบสระ

                          Size 28 sq.m. Depth 1.20 m.-1.60 m. / Overflow System                        

สระส่วนรวม

                     Size 65 sq.m. Depth 1.50 m. / Skimmer System                   

ริมสระ

                         Size 32 sq.m. Depth 1.00 m.- 1.50 m. / Skimmer System                          

กระเบื้องสีน้ำเงิน

                           Size 32 sq.m. Depth 1.00 m.- 1.50 m. / Skimmer System                            

สระริมทะเล

                                    Size 98 sq.m. Depth 0.60 m.- 1.50 m. / Overflow System                              

                                                          

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Reply form

ทีมงานจะตอบกลับทันทีภายใน 24 ชัมโมง We will replay in 24 hr.
Visitors: 1,714,914