ระบบการกรอง / FILTER SYSTEM1. เครื่องกรองทราย               SAND FILTER

2. ปั๊ม                                 PUMP

3. สกิมเมอร์                         SKIMMER

4. หัวดูดตะกอน                    VACUUM FITTING

5. หัวจ่ายผนัง                       EYEBALL

6. หัวจ่ายพื้น                        FLOOR INLET

7. สะดือสระ                         MAIN DRAIN
    (กลม/เหลี่ยม)                  (CIRCLE/SQUARE)

8. เกรตติ้ง                           GRATING

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 47,014