ระบบการกรอง / FILTER SYSTEM

 

 

1. เครื่องกรองทราย              SAND FILTER  

2. ปั๊ม                                   PUMP

3. สกิมเมอร์                         SKIMMER

4. หัวดูดตะกอน                    VACUUM FITTING

5. หัวจ่ายผนัง                       EYEBALL

6. หัวจ่ายพื้น                        FLOOR INLET

7. สะดือสระ                         MAIN DRAIN
    (กลม/เหลี่ยม)                  (CIRCLE/SQUARE)

8. เกรตติ้ง                           GRATING

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 157,809