อุปกรณ์วาล์ว และท่อ / VALVE EQUIPMENT & PIPE

1. บอลวาล์ว                 BALL VALVE

2. เช็ควาล์ว                  CHECK VALVE

3. วาล์วหัวกระโหลก       FOOT VALVE

4. วาล์วลูกลอย             FLOAT VALVE

5. ท่อน้ำไทย พีวีซี         P.V.C. PIPE 13.5

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 157,808