อุปกรณ์วาล์ว และท่อ / VALVE EQUIPMENT & PIPE

1. บอลวาล์ว                 BALL VALVE

2. เช็ควาล์ว                  CHECK VALVE

3. วาล์วหัวกระโหลก       FOOT VALVE

4. วาล์วลูกลอย             FLOAT VALVE

5. ท่อน้ำไทย พีวีซี         P.V.C. PIPE 13.5

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Reply form

ทีมงานจะตอบกลับทันทีภายใน 24 ชัมโมง We will replay in 24 hr.
Visitors: 261,863