ระบบไฟฟ้า / ELECTRIC SYSTEM
1. ตู้ควบคุม             ELECTRIC CONTROL PANEL

2. ตู้หม้อแปลง         TRANSFORMER PANEL

3. กล่องพักสายไฟ    JUNCTION BOX

4. ไฟใต้น้ำ              UNDERWATER LIGHT

5. ตัวควบคุมเวลา      TIMER

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 50,854