ระบบไฟฟ้า / ELECTRIC SYSTEM

 

 

 

1. ตู้ควบคุม                ELECTRIC CONTROL PANEL

2. ตู้หม้อแปลง           TRANSFORMER PANEL

3. กล่องพักสายไฟ     JUNCTION BOX

4. ไฟใต้น้ำ LED         UNDERWATER LIGHT LED

5. ตัวควบคุมเวลา       TIMER

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Reply form

ทีมงานจะตอบกลับทันทีภายใน 24 ชัมโมง We will replay in 24 hr.
Visitors: 261,863