เครื่องแปลงเกลือ / SALT CHLORINATION

 

         สระว่ายน้ำระบบเกลือ เป็นระบบควบคุมความสะอาดของน้ำด้วยระบบเกลือ  โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ (Salt Chlorinator) ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ (NaCl : Sodium Chloride) ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน โดยอาศัยวิธีทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า Electrolysis  เกิดเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl : Sodium Hypochlorite) และเกลือ NaCl กลับคืนมา

         น้ำเกลือเมื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคแล้วจะไม่สูญหายไปไหน จะเติมก็ต่อเมื่อมีการทำ Back Wash คือ ล้างเครื่องกรอง หรือฝนตกจนน้ำล้นออกจากสระว่ายน้ำ ดังนั้นการเติมเกลือจะเติมประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง เครื่องแปลงเกลือจะแสดงผลทางหน้าจอ ว่าภายในสระว่ายน้ำมีเกลืออยุ่ปริมาณเท่าไหร่ เกลือที่เติมลงสระว่ายน้ำจะมีความเข้มข้นเพียง 0.3% เท่านั้นเอง (ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเรา)

 

 

 

Salt Water Pool System is the control system of clean water with salt by using “Salt Chlorinator”

This system needs Sodium Chloride (NaCL) to disinfect instead of chlorine by electrolysis method.

The results of this system are Sodium Hypochlorite (NaOCL) and Sodium Chloride (NaCL)

Salt addition will do after the back wash or heavy rain. Thus, there are only 3- times a month for salt addition needs. 

                                                                     The intensity of salt in the water is only 0.3%    ( 50% of human tears)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Reply form

ทีมงานจะตอบกลับทันทีภายใน 24 ชัมโมง We will replay in 24 hr.
Visitors: 261,863