ผลงานโครงการ (Project Reference)

Home and Pool ได้รับความไว้วางใจจากหลาย ๆ โครงการ ทั้งที่มี Developer เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิด และเทคนิคการก่อสร้าง การวางระบบสระว่ายน้ำ น้ำตก สระสปา ชายหาดเทียมพร้อมเครื่องทำคลื่น Pool Lift สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้รถเข็น (Handicap Person) และสระประดับที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  

 

Home and Pool have been trusted from many leader developers, either Thai & foreigner developers. We have been creating many perfect pools with our standard and experiences so far. We do pool system, waterfall, pool spa, fake beach with wave generator, pool lift for elder & handicap person and pond also. 

 

สระน้ำล้น
               
              
              
              
              
              
              

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Reply form

ทีมงานจะตอบกลับทันทีภายใน 24 ชัมโมง We will replay in 24 hr.
Visitors: 1,716,988