อนัญญา บีชฟร้อนท์ คอนโดมีเนียม พัทยา / Ananya Beachfront Condominium Pattaya

      สระหน้า / FRONT POOL             พื้นที่ : 413 ตร.ม. / AREA : 413 sq.m.

                                                         ความลึก : 0.60 ม.-1.25 ม. / DEPTH : 0.60 m.-1.25 m.

      สระกลาง / MIDDLE POOL         พื้นที่ : 846 ตร.ม. / AREA : 846 sq.m.

                                                         ความลึก : 1.40 ม. / DEPTH : 1.40 m.

      สระหลัง / REAR POOL               พื้นที่ : 153 ตร.ม. / AREA : 153 sq.m.

                                                         ความลึก : 1.35 ม.-1.40 ม. / DEPTH : 1.35 m.- 1.40 m.

      ระบบ : น้ำล้น / SYSTEM : OVERFLOW

      สถานที่ : พัทยา / LOCATION : PATTAYA                                                 

      สระว่ายน้ำติดทะเล 

      ก่อสร้างสระว่ายน้ำ 

       สระว่ายน้ำขนาดใหญ่

 

ออกแบบ สร้างสระ 

บาร์น้ำในสระน้ำ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 1,707,649