งานโครงสร้าง (Construction)

 ทีมงานโฮมแอนด์พูลไปที่ไหน สระว่ายน้ำสวยๆจะเกิดขึ้นที่นั่น 

     ส่วนของบุคลากร :  มีทีมงานและผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ด้านสระว่ายน้ำโดยตรง

     ส่วนงานโครงสร้าง :  - ใช้เสาเข็มเจาะเป็นฐานรากในการรับน้ำหนัก และป้องกันการทรุดตัวของสระว่ายน้ำ

                                   - รอยต่อระหว่างพื้นและผนัง คั่นด้วยยาง WATER STOP หรือยาง SWELL

                                   - งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม SIKA หรือเทียบเท่า ความหนาพื้นและผนัง 0.25 m.

                                   - พื้นและผนังเสริมเหล็กข้ออ้อยขนาด 10 mm., เหล็ก 9 mm., เหล็ก 6 mm.

     ส่วนงานสถาปัตยกรรม : พื้นและผนังสระปูด้วยกระเบื้อง "มุ่ยฟ้า เซรามิก" เกรด A

     ส่วนงานระบบ-ท่อ : ใช้ท่อ, ข้อต่อพีวีซีเกรด 13.5 ของท่อน้ำไทย หรือเทียบเท่า 

 

      STAFF : There are the staff and supervisors who have experiences so far.

      STRUCTURE : - Design by HOME & POOL Co.,Ltd.

                             - Pool structure will be Cpac waterproof mixed concrete 0.25 m.

                             - Pool foundation by boring pile

                             - Floor and Wall steel DB 10 mm., RB 9 mm.@ 0.20 m.

                             - Floor and Wall joint will have water stop rubber

      ARCHITECTURE : Floor and Wall will be finished by Muifa grade A

      PIPING SYSTEM : will be PVC pipe grade 13.5 by Thai Industry
Visitors: 50,854