งานโครงสร้าง (Construction)

 ทีมงานโฮมแอนด์พูลไปที่ไหน สระว่ายน้ำสวยๆจะเกิดขึ้นที่นั่น 

 ส่วนของบุคลากร   :  มีทีมงานและผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ด้านสระว่ายน้ำโดยตรง

 ส่วนงานโครงสร้าง :    - ใช้เสาเข็มเจาะเป็นฐานรากในการรับน้ำหนัก และป้องกันการทรุดตัวของสระว่ายน้ำ

                               - รอยต่อระหว่างพื้นและผนัง คั่นด้วยยาง WATER STOP หรือยาง SWELL

                               - งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม SIKA หรือเทียบเท่า ความหนาพื้นและผนัง 0.25 m. 

                               - พื้นและผนังสระเสริมเหล็กข้ออ้อยขนาด 10 มม., เหล็ก 9 มม.,@ 0.20 ม.

 ส่วนงานระบบ-ท่อ  : ใช้ท่อ, ข้อต่อพีวีซีเกรด 13.5 ของท่อน้ำไทย หรือเทียบเท่า

 

 STAFF : There are the staff and supervisors who have experiences so far.

 STRUCTURE : - Design by HOME & POOL Co.,Ltd.

                        - Pool structure will be Cpac waterproof mixed concrete 0.25 m.

                        - Pool foundation by boring pile

                        - Floor and Wall steel DB 10 mm., RB 9 mm.@ 0.20 m.

                        - Floor and Wall joint will have water stop rubber

 ARCHITECTURE : Floor and Wall will be finished by Muifa grade A

 PIPING SYSTEM : will be PVC pipe grade 13.5 by Thai Industry

                                 

 

 


 


 

 

Visitors: 666,267