น้ำตกเทียม (Waterfall)

     ผลงานการสร้างน้ำตกหินเทียม

     น้าตกริมสระ

      แบบที่ 1 : น้ำตกหินเทียมโทนสีส้ม

      TYPE 1 : artificial rock waterfall, orange tone 

       หินเทียม 

      แบบที่ 2 : น้ำตกหินเทียมโทนสีน้ำตาลอ่อน

      TYPE 2 : artificial rock waterfall, earth tone     

      น้าตก

       แบบที่ 3 : น้ำตกหินเทียมโทนสีเทา

     TYPE 3 : artificial rock waterfall, gray tone

      น้ำตก จากุซซี่

      แบบที่ 4 : น้ำตกหินเทียมโทนสีส้ม

     TYPE 4 : artificial rock waterfall, pale orange tone

      ทำหินเทียม 

     แบบที่ 5 : น้ำตกหินเทียมโทนสีน้ำตาลเข้ม

     TYPE 5 : artificial rock waterfall, dark brown tone

      ก่อสร้างน้ำตกเทียม

      แบบที่ 6 : น้ำตกหินเทียมโทนสีสนิม

    TYPE 6 : artificial rock waterfall, rust color tone

      น้ำตกบ่อปลา 

     แบบที่ 7 : น้ำตกหินเทียมโทนสีเหลืองอำพัน

     TYPE 7 : artificial rock waterfall, amber color tone    

      สร้างหินเทียม

     แบบที่ 8 : น้ำตกหินเทียมโทนสีสนิม

     TYPE 8 : artificial rock waterfall, rust color tone

      กำแพงประดับ น้ำตก 

     แบบที่ 9 : น้ำตกหินเทียมพร้อมกำแพงประดับ

     TYPE 9 : artificial rock waterfall mixed wall decorate

      กำแพงประดับ

     แบบที่ 10 : น้ำตกพร้อมกำแพงประดับ

     TYPE 10 : artificial rock waterfall mixed wall decorate

      รับสร้างน้ำตกเทียม 

     แบบที่ 11 : น้ำตกหินเทียมโทนสีสนิม

     TYPE 11 : artificial rock waterfall, rust color tone

      ออกแแบน้ำตก

     แบบที่ 12 : น้ำตกหินเทียมทรงลูกบาศก์โทนสีเทา-ขาว

     TYPE 12 : cubic form artificial rock waterfall, gray-white color

      หินเลียนแบบธรรมชาติ 

     แบบที่ 13 : น้ำตกหินเทียมโทนสีเทา

     TYPE 13 : artificial rock waterfall, gray tone

      น้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ

     แบบที่ 14 : น้ำตกหินเทียมโทนสีเหลืองอำพัน

     TYPE 14 : artificial rock waterfall, amber tone

      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 1,718,229