โครงการเดลมาเร่ / Del Mare

  พื้นที่ : 394 ตร.ม. / AREA : 162 sq.m.

 ความลึก :1.20 ม. / DEPTH :1.20 m. 

 ระบบ : น้ำล้น / SYSTEM : OVERFLOW

 สถานที่ : บางเสร่ ชลบุรี / LOCATION : BANG SARE CHONBURI 

        สระริมทะเล  

 

          เตียงนอนในสระ

 

          บรรยากาศริมชายหาด

 

          สระว่ายน้ำกระจก

 

          กระเบื้องสระว่ายน้ำ   

 

          swimming pool tiling

 

         swimming pool on the beach

 

       

Visitors: 678,207