ระบบการกรอง / FIBERGLASS SAND FILTER

Swimming Pool Sand Filter : Fiberglass sand filter are constructed by the latest engineering technology. The improvement of flow ability provides an  Ultra-pure water filtration . 

The fiberglass winding design allows the filter to have extra strength and  resistance to chemical and corrosives .

Swimming Pool Sand Filter : ตัวกรองทรายไฟเบอร์กลาสถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีวิศวกรรมล่าสุด การปรับปรุงความสามารถในการไหลให้การกรองน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษ

การออกแบบที่คดเคี้ยวของไฟเบอร์กลาสช่วยให้ฟิลเตอร์มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมีและสารกัดกร่อน


Visitors: 1,719,793