งานดูแลสระ/Service

                                                                                                                               งานดูแลสระ Water Treatment Service

                 หัวใจหลักของการดูแลสระว่ายน้ำ คือ การใส่ใจ ทีมงานจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ จะให้ทีมงานคิดเสมือนเป็นบ้านของเราเอง ต้องตรวจเช็ค ดูแล และ เต็มที่ ที่สำคัญต้องสะอาด ปลอดภัยสำหรับลูกค้า

หน้าที่ทีมงานในแต่วันที่ไปทำความสะอาด จะต้องตรวจเช็คค่าน้ำ ตรวจเช็คห้องเครื่อง ทำความสะอาด ทั้งสระว่ายน้ำ และห้องเครื่อง จะมีการรายงานส่งภาพมาให้ออฟฟิศตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่ถึงหน้าบ้าน จนกระทั่งทีมงานทำงานเสร็จเรียบร้อย เพราะฉะนั้น ในห้องเครื่อง สระว่ายน้ำ สะอาดแน่นอน  Home & Pool กล้ารับประกัน

            The heart of swimming pool care is to focus on the team to focus on quality rather than quantity. Will allow the team to think as if it is our own home Safe for customers

The duty of the team in the day of cleaning Must check the water. Check the cleaning room for the entire pool. And filter room There will be reports to send pictures to the office to check the completeness from the front of the house. Until the work team is finished, so in the swimming pool, of course, Home & Pool guarantees

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Reply form

ทีมงานจะตอบกลับทันทีภายใน 24 ชัมโมง We will replay in 24 hr.
Visitors: 1,707,646