โครงการ แบ่งปันให้น้อง

           โครงการ "แบ่งปันให้น้อง" กับชาวโฮมพูล

                 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 เราจะจัดขึ้นในวันนี้ 30 มีนาคม โดยครั้งนี้ เราจะไป ที่ รร บ้านคำเจริญ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โรงเรียน นี้เป็น โรงเรียน ขนาดเล็กมีเด็กนักเรียน 31 คน ครู 2 คน โรงเรียน 

         ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มา เพราะขาดแคลน หลายๆอย่าง 
         1.ห้องเรียน เด็กอนุบาล ปัจจุบัน ใช้ใต้ถุนอาคาร เป็นที่เรียน(งบประมาณ 50,000 บ)
         2.สื่อ และอุปกรณ์การเรียน (ตามรายละเอียดแนบ)
         3.คอมพิวเตอร์(ถ้ามี)
         4.อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

                ผมจึงได้เริ่มและบอกกล่าว เพื่อจะได้ไปช่วยกันเพราะที่ผ่านมา การให้เรื่องการศึกษา สำหรับผมถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ จะได้บุญหรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่ที่แน่ๆ ท่านจะได้รับรู้ถึงความสุขผ่าน                 สายตา ของเด็กๆ เมื่อเขาได้รับ สิ่งที่เราไปแบ่งปันโดย ขณะนี้ เริ่มมีเพื่อนๆ ช่วยกันสมทบเข้ามาดังนี้

        1.บริษัท โฮมแอนด์พูล 50,000 บ
        2.คุณพิเชษฐ์ อุทัยวัฒนานนท์ 5,000 บ
        3.คุณฉลอง ชาลี 5,000 บ
        4.คุณสมบูรณ์ ปานสิริธนาโชติ 20,000 บ 
        (มูลค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์อย่างดี 4 ชุด) สามารถช่วยกันได้ตามกำลังที่มีนะครับ ใครมี คอมพิวเตอร์เก่าๆ เดี๋ยวเราจะเอามาอัปเกรดให้ หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เราจะเอาไปมอบ และส่งมอบให้น้องๆ

                                                                                                                              

Visitors: 678,207