ไม่ทิ้งกัน

อย่างน้อยลุกมาทำ อย่างน้อยได้ยื่นมือเข้าช่วย สิ่งเล็ก ๆ แต่พลังใจมากมาย สำหรับคนรับ

ของคุณ #เพื่อพัทยา #Apus development #Intimate hotel #บ้านอำเภอเทรดดิ้ง #ชัยรัตน์การยาง และอีกหลายหน่วยงาน หลายองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิดในครั้งนี้

 • สู้ไปด้วยกัน

 • ถุงน้ำใจ เพื่อชาวพัทยาที่เดือดร้อนจาก "โควิด"

 • ถุงน้ำใจ เพื่อชาวพัทยาที่เดือดร้อนจาก "โควิด"

 • ถุงน้ำใจ เพื่อชาวพัทยาที่เดือดร้อนจาก "โควิด"

 • ทุกที่ต้องปลอดภัยจาก "โควิด"

 • ทุกที่ต้องปลอดภัยจาก "โควิด"

 • ทุกที่ต้องปลอดภัยจาก "โควิด"

 • ทุกที่ต้องปลอดภัยจาก "โควิด"

 • ผ่านการ ตรวจโควิด "เราต้องรอด"

 • ผ่านการ ตรวจโควิด "เราต้องรอด"

 • ผ่านการ ตรวจโควิด "เราต้องรอด"

 • ผ่านการ ตรวจโควิด "เราต้องรอด"

 • ทุกคนต้องได้รับ "วัคซีน"

 • ทุกคนต้องได้รับ "วัคซีน"

 • ทุกคนต้องได้รับ "วัคซีน"

 • ทุกคนต้องได้รับ "วัคซีน"

Visitors: 1,707,646